Contacte
Arxiu
Cv
^
^
Pa
Disseny Gràfic
Jo
Mi mejor obra (2021)
Recull el material que s'ha generat al voltant, entremig, a través i fora del projecte de Guanyar-se el pa, iniciat al 2017 amb el suport dels premis de producció de Sala d'art Jove de 2017, i que en l'actualitat s'está executant encara, prenent altres formes més o menys professionalitzadores. Actualment aquestes peces es troben afectades per un procés de selecció en concurrència competitiva, per a la que alhora, s'ha dissenyat aquest material:
contracte de patrocini