Torna
Autorretrat amb l'altre mà,
Jo i el Dit, 2018.

Oli sobre tela.

Contacte
Arxiu
Pa